As Suidafrikaner van Duitse afkoms is ek Afrikaans, Engels en Duits magtig.

Jare gelede, toe ek nog as ambagsman gewerk het, het ek so betrokke geraak in kerklike jeugwerk, dat ek besluit het om my te laat oplei as predikant.

Ek het in Duitsland en Suid-Afrika teologie studeer en is toe in die Evangelies Lutherse Kerk in Suider Afrika as predikant georden. Sodoende het ek ook 'n huweliksbevestiger geword.

Ek het in KwaZulu-Natal en Gauteng gemeentediens gedoen totdat ek 1998 om gesondheidsredes vroeg moes aftree.

Sedertdien put ek groot genot uit die werk waarvan ek die meeste hou, naamlik om op 'n individuele basis met paartjies te werk en hulle voorteberei op 'n lewenslange verhouding. Dit laat my ook toe om my jarelange ervaring te benut deur begeleiding en berading aan mense te gee wat in 'n goeie verhouding met mekaar wil saamleef.

Alhoewel ek nog uithelp in gemeentes is my fokus op troues.

Die ontmoeting met mense vanoor die węreld en uit alle dele van ons eie bevolking maak my werk 'n besondere en diep ervaring en ek sien daarna uit om my dienste nog vir 'n lang tyd aan te bied.

Dieter Harms,
pastor emeritus